In 2022 ontvangen claims

581

Gemiddelde vergoeding per erkende/minnelijk geschikte claim

65.687

In 2022 gesloten claims

763

Hoogst toegekende claim

1.958.148

In behandeling zijnde claims

1.199

Solvency percentage

239