Voor patiënten

Hoe kunnen wij u helpen?

Zo werkt onze claimprocedure

Als er iets misgaat bij een medische behandeling in een ziekenhuis of andere zorginstelling, dan kan dat grote gevolgen hebben voor u als patiënt. Daarom wij streven wij ernaar om de impact van een medisch incident voor u zo klein mogelijk te maken.

Als u door een medisch incident schade heeft ondervonden en de zorginstelling daarvoor aansprakelijk wilt stellen, komt er veel op u af. De procedure die volgt is misschien langer en complexer dan u in het begin verwacht. Daarom hebben wij voor u de belangrijkste stappen op een rij gezet.

U kunt ook de video hieronder bekijken. In de brochure Uw schadeclaim wat gebeurt ermee kunt u alles nog eens nalezen.

 

Het claimproces stap voor stap

 • U dient een claim in

  Uw zorginstelling is voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij MediRisk. Dat betekent dat wij uw claim beoordelen. U vraagt zich misschien af wat er nu gaat gebeuren en hoelang het duurt voordat u duidelijkheid hebt. Vragen over uw persoonlijk dossier kunt u voorleggen aan uw belangenbehartiger. Heeft u die niet, neem dan contact op met uw schadebehandelaar bij MediRisk.

 • Informatie verzamelen

  U heeft van uw zorginstelling twee formulieren ontvangen: een machtigingsformulier en een letselinformatie formulier. Met het machtigingsformulier geeft u MediRisk expliciet toestemming om uw gegevens op te vragen bij het ziekenhuis. Het letselinformatie formulier geeft ons meer informatie over uw situatie en letsel.

  Uiteraard behandelen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. MediRisk committeert zich ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars. In het privacy statement op medirisk.nl vindt u onder andere meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij leggen uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de gegevens zijn beveiligd, wie er toegang hebben en wat uw rechten zijn.

 • Persoonlijk gesprek

  Als u er prijs op stelt en de aard van de claim er aanleiding toe geeft, komt één van onze medewerkers of een externe schadebehandelaar naar u toe voor een persoonlijk gesprek. U kan dan de motivatie van uw claim toelichten. We bespreken samen de claim en hoe de behandeling hiervan in zijn werk gaat.

 • Wij beoordelen uw claim

  Een schadebehandelaar en een medisch adviseur beoordelen uw claim. Zij onderzoeken wat er is gebeurd. Op basis daarvan beoordelen zij of uw claim wordt toegekend of afgewezen. Wij werken daarbij volgens de gedragscode GOMA . Wij zijn ook ingeschreven in het Register Letselschade van de Letselschade Raad. Daarmee onderschrijven wij de gedragsregels van deze raad, die werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

  Binnen drie maanden nadat we de claim van uw zorginstelling hebben ontvangen, volgt een uitspraak over de aansprakelijkheid. Er zijn twee uitspraken mogelijk over uw claim: de aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. U ontvangt hierover een brief van ons.

 • Uw claim wordt erkend

  Aansprakelijkheid wordt erkend als:
  1. uw arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en
  2. u aantoonbare schade heeft geleden en
  3. de schade het directe gevolg is van het onzorgvuldig handelen van uw arts.

  De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. U kunt een voorschot op de schadevergoeding krijgen als u door het onzorgvuldig handelen van de zorgprofessional kosten heeft moeten maken. Dit gebeurt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de schade.

 • Uw claim wordt afgewezen

  U heeft geen recht op schadevergoeding als uw schadeclaim wordt afgewezen. Dit is dus ook het geval als een zorgprofessional onzorgvuldig heeft gehandeld, maar de schade niet daardoor is veroorzaakt. Als u het niet eens bent met de afwijzing dan kunt u dit uiteraard aangeven. Wij adviseren u in dat geval uw inhoudelijke bezwaren in een brief of mail aan de schadebehandelaar kenbaar te maken. Er wordt dan nogmaals zorgvuldig naar uw claim gekeken.

  Worden we het niet eens over de afwijzing van uw claim, dan kunt u het volgende overwegen:

  1. in gezamenlijk overleg vraagt u een onafhankelijk deskundige uw claim opnieuw te beoordelen
  2. u legt uw claim voor aan de Geschilleninstantie Zorginstellingen
  3. u legt het besluit aan een rechter voor

U dient een claim in

Uw zorginstelling is voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij MediRisk. Dat betekent dat wij uw claim beoordelen. U vraagt zich misschien af wat er nu gaat gebeuren en hoelang het duurt voordat u duidelijkheid hebt. Vragen over uw persoonlijk dossier kunt u voorleggen aan uw belangenbehartiger. Heeft u die niet, neem dan contact op met uw schadebehandelaar bij MediRisk.

Informatie verzamelen

U heeft van uw zorginstelling twee formulieren ontvangen: een machtigingsformulier en een letselinformatie formulier. Met het machtigingsformulier geeft u MediRisk expliciet toestemming om uw gegevens op te vragen bij het ziekenhuis. Het letselinformatie formulier geeft ons meer informatie over uw situatie en letsel.

Uiteraard behandelen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. MediRisk committeert zich ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars. In het privacy statement op medirisk.nl vindt u onder andere meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij leggen uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de gegevens zijn beveiligd, wie er toegang hebben en wat uw rechten zijn.

Persoonlijk gesprek

Als u er prijs op stelt en de aard van de claim er aanleiding toe geeft, komt één van onze medewerkers of een externe schadebehandelaar naar u toe voor een persoonlijk gesprek. U kan dan de motivatie van uw claim toelichten. We bespreken samen de claim en hoe de behandeling hiervan in zijn werk gaat.

Wij beoordelen uw claim

Een schadebehandelaar en een medisch adviseur beoordelen uw claim. Zij onderzoeken wat er is gebeurd. Op basis daarvan beoordelen zij of uw claim wordt toegekend of afgewezen. Wij werken daarbij volgens de gedragscode GOMA . Wij zijn ook ingeschreven in het Register Letselschade van de Letselschade Raad. Daarmee onderschrijven wij de gedragsregels van deze raad, die werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Binnen drie maanden nadat we de claim van uw zorginstelling hebben ontvangen, volgt een uitspraak over de aansprakelijkheid. Er zijn twee uitspraken mogelijk over uw claim: de aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. U ontvangt hierover een brief van ons.

Uw claim wordt erkend

Aansprakelijkheid wordt erkend als:
1. uw arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en
2. u aantoonbare schade heeft geleden en
3. de schade het directe gevolg is van het onzorgvuldig handelen van uw arts.

De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. U kunt een voorschot op de schadevergoeding krijgen als u door het onzorgvuldig handelen van de zorgprofessional kosten heeft moeten maken. Dit gebeurt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de schade.

Uw claim wordt afgewezen

U heeft geen recht op schadevergoeding als uw schadeclaim wordt afgewezen. Dit is dus ook het geval als een zorgprofessional onzorgvuldig heeft gehandeld, maar de schade niet daardoor is veroorzaakt. Als u het niet eens bent met de afwijzing dan kunt u dit uiteraard aangeven. Wij adviseren u in dat geval uw inhoudelijke bezwaren in een brief of mail aan de schadebehandelaar kenbaar te maken. Er wordt dan nogmaals zorgvuldig naar uw claim gekeken.

Worden we het niet eens over de afwijzing van uw claim, dan kunt u het volgende overwegen:

 1. in gezamenlijk overleg vraagt u een onafhankelijk deskundige uw claim opnieuw te beoordelen
 2. u legt uw claim voor aan de Geschilleninstantie Zorginstellingen
 3. u legt het besluit aan een rechter voor

Hoe snel is uw claim afgehandeld?

U hoort in beginsel binnen drie maanden of uw claim wordt erkend of afgewezen. Duurt het langer, dan laten wij u weten wat de reden voor de vertraging is, bijvoorbeeld omdat wij nog wachten op informatie van derden of van een medisch adviseur. Wij realiseren ons hoe moeilijk deze periode voor u kan zijn. Daarom doen wij er alles aan u zo snel mogelijk inhoudelijk te berichten.

Als wij aansprakelijkheid erkennen, betekent dat niet dat uw claim direct kan worden afgehandeld. MediRisk zal eerst de omvang van de schade bepalen die het gevolg is van onzorgvuldig medisch handelen. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie hoeveel tijd het kost om zorgvuldig onderzoek te doen.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw claim omgaan? Leest u dan de brochure Zo regelt MediRisk uw schade

Delen medisch advies

Bij MediRisk hechten wij veel waarde aan transparantie en een constructieve samenwerking met patiënten en belangenbehartigers. Mede daarom hebben wij ervoor gekozen om medische adviezen, zij het onder bepaalde voorwaarden met onze wederpartijen te delen. Hier leest u welke voorwaarden dat zijn.

Onafhankelijk ervaringsonderzoek behandeling schadeclaim

Wij beseffen dat de behandeling van een schadeclaim behoorlijk belastend kan zijn voor u en uw naasten. Daarom werkt MediRisk voortdurend aan het verbeteren van de behandeling van schadeclaims. Samen met Centramed en VVAA, dat zijn twee andere verzekeraars van medische aansprakelijkheid, zijn wij een doorlopend onderzoek gestart naar de ervaring van u en andere patiënten met de behandeling van schadeclaims. Met uw ervaring kunnen wij de behandeling van schadeclaims nog verder verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Q-Consult Insurance. Slachtofferhulp Nederland en Patiëntenfederatie Nederland zijn ook betrokken bij de opzet van het ervaringsonderzoek.

Anoniem onderzoek

U kunt per e-mail benaderd worden voor dit onderzoek. Uw antwoorden worden anoniem opgeslagen en zijn niet tot uw claimdossier te herleiden. Uw privacy is daarmee gewaarborgd. Uw antwoorden hebben geen invloed op de behandeling van uw schadeclaim.

Het onderzoek is begin 2021 gestart. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar ervaringsonderzoek@medirisk.nl