Voor zorgprofessionals

Hoe kunnen wij u helpen?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu?

Soms loopt een behandeling in het ziekenhuis of een andere zorginstelling helaas niet zoals de bedoeling was. Een patiënt kan dan besluiten u als zorgprofessional aansprakelijk te stellen. Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop een medische claim wordt behandeld en beoordeeld.

Het claimproces stap voor stap

 • Een patiënt stelt u aansprakelijk

  Een patiënt stelt u en uw zorginstelling aansprakelijk voor schade die hij of zij heeft ervaren. Uw zorginstelling is voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij MediRisk. Ook uw werk voor de zorginstelling valt onder de dekking van deze verzekering. MediRisk gaat de claim behandelen en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Wij realiseren ons dat een schadeclaim een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor u en de mensen in uw omgeving. MediRisk zal ieders belangen zo goed mogelijk behartigen, samen met u en uw zorginstelling.

   

   

 • Medisch dossier

  Voor de beoordeling van de claim hebben wij informatie uit het medisch dossier nodig. Wij vragen de patiënt toestemming om zijn of haar medisch dossier bij uw zorginstelling op te vragen. Wanneer het dossier door de betrokken belangenbehartiger naar de medisch adviseur van MediRisk wordt doorgestuurd dan is voor het gebruik van die gegevens een schriftelijke machtiging van de patiënt nodig.

 • Uw reactie

  Wij vernemen graag schriftelijk wat uw visie is op de verwijten van de patiënt. Overigens is uw reactie alleen bekend bij uw eigen zorginstelling en bij de schadebehandelaar en medisch adviseur van MediRisk. In een uitzonderlijk geval kan het nodig zijn uw reactie of toelichting naar de patiënt of diens belangenbehartiger te sturen. Dat doen wij alleen in overleg met u. 

 • Medische & juridische beoordeling

  Onze schadebehandelaar legt de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie voor aan onze medisch adviseur. Als dat nodig is, consulteren wij een medisch specialist op het betreffende vakgebied. De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor verwijtbaar of onzorgvuldig handelen en over de gevolgen daarvan. De schadebehandelaar maakt een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling. De norm die geldt voor de beoordeling van uw medisch handelen is de professionele standaard.

  Snel duidelijkheid

  MediRisk neemt in principe binnen drie maanden na ontvangst van een aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt in: aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. Deze termijn ligt vast in de gedragscode GOMA die voor alle betrokkenen leidend is. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Dit betekent dat verzekeraar, arts, zorginstelling en patiënt zich moeten inspannen om gegevens zo snel mogelijk aan te leveren en te beoordelen.

 • Erkenning aansprakelijkheid

  Als wij na zorgvuldige bestudering van alle stukken van mening zijn dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan leggen wij het voornemen tot erkenning van aansprakelijkheid aan uw zorginstelling voor. Wij nodigen u uit om te reageren op onze visie, voordat wij de patiënt of zijn belangenbehartiger informeren over ons voorgenomen standpunt.

  Als u duidelijk heeft aangegeven dat u onzorgvuldig heeft gehandeld, dan informeren wij de patiënt en eventuele belangenbehartiger zonder u daar eerst weer over in te lichten. Bij een verschil van mening leggen we de casus voor aan een andere medisch adviseur. Als aansprakelijkheid wordt erkend, heeft de patiënt recht op een vergoeding van de geleden schade.

 • Afwijzing aansprakelijkheid

  Als blijkt dat de schade van de patiënt niet is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan wijzen wij de aansprakelijkheid af. In principe vindt er dan geen overleg met u of uw zorginstelling plaats, maar ontvangt u een kopie van de brief die wij naar de patiënt of zijn belangenbehartiger sturen. Als de patiënt het niet eens is met de afwijzing van de claim, dan wordt in veel gevallen (in overleg met u) het oordeel van een onafhankelijke deskundige gevraagd.

Een patiënt stelt u aansprakelijk

Een patiënt stelt u en uw zorginstelling aansprakelijk voor schade die hij of zij heeft ervaren. Uw zorginstelling is voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij MediRisk. Ook uw werk voor de zorginstelling valt onder de dekking van deze verzekering. MediRisk gaat de claim behandelen en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Wij realiseren ons dat een schadeclaim een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor u en de mensen in uw omgeving. MediRisk zal ieders belangen zo goed mogelijk behartigen, samen met u en uw zorginstelling.

 

 

Medisch dossier

Voor de beoordeling van de claim hebben wij informatie uit het medisch dossier nodig. Wij vragen de patiënt toestemming om zijn of haar medisch dossier bij uw zorginstelling op te vragen. Wanneer het dossier door de betrokken belangenbehartiger naar de medisch adviseur van MediRisk wordt doorgestuurd dan is voor het gebruik van die gegevens een schriftelijke machtiging van de patiënt nodig.

Uw reactie

Wij vernemen graag schriftelijk wat uw visie is op de verwijten van de patiënt. Overigens is uw reactie alleen bekend bij uw eigen zorginstelling en bij de schadebehandelaar en medisch adviseur van MediRisk. In een uitzonderlijk geval kan het nodig zijn uw reactie of toelichting naar de patiënt of diens belangenbehartiger te sturen. Dat doen wij alleen in overleg met u. 

Medische & juridische beoordeling

Onze schadebehandelaar legt de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie voor aan onze medisch adviseur. Als dat nodig is, consulteren wij een medisch specialist op het betreffende vakgebied. De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor verwijtbaar of onzorgvuldig handelen en over de gevolgen daarvan. De schadebehandelaar maakt een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling. De norm die geldt voor de beoordeling van uw medisch handelen is de professionele standaard.

Snel duidelijkheid

MediRisk neemt in principe binnen drie maanden na ontvangst van een aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt in: aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. Deze termijn ligt vast in de gedragscode GOMA die voor alle betrokkenen leidend is. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Dit betekent dat verzekeraar, arts, zorginstelling en patiënt zich moeten inspannen om gegevens zo snel mogelijk aan te leveren en te beoordelen.

Erkenning aansprakelijkheid

Als wij na zorgvuldige bestudering van alle stukken van mening zijn dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan leggen wij het voornemen tot erkenning van aansprakelijkheid aan uw zorginstelling voor. Wij nodigen u uit om te reageren op onze visie, voordat wij de patiënt of zijn belangenbehartiger informeren over ons voorgenomen standpunt.

Als u duidelijk heeft aangegeven dat u onzorgvuldig heeft gehandeld, dan informeren wij de patiënt en eventuele belangenbehartiger zonder u daar eerst weer over in te lichten. Bij een verschil van mening leggen we de casus voor aan een andere medisch adviseur. Als aansprakelijkheid wordt erkend, heeft de patiënt recht op een vergoeding van de geleden schade.

Afwijzing aansprakelijkheid

Als blijkt dat de schade van de patiënt niet is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan wijzen wij de aansprakelijkheid af. In principe vindt er dan geen overleg met u of uw zorginstelling plaats, maar ontvangt u een kopie van de brief die wij naar de patiënt of zijn belangenbehartiger sturen. Als de patiënt het niet eens is met de afwijzing van de claim, dan wordt in veel gevallen (in overleg met u) het oordeel van een onafhankelijke deskundige gevraagd.