Over onze verzekering

Verzekering

MediRisk biedt drie verzekeringen aan:

2024 Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

2024 Beroepsaansprakelijkheid (BAV)_

2024 Proefpersonenverzekering (WMO)

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Stuur een mail naar info@medirisk.nl

Privacy en veiligheid

MediRisk vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Iedere dag zetten wij ons in om claims met zorg te behandelen zowel voor benadeelde, nabestaanden, wettelijke vertegenwoordiger, belangenbehartiger, als voor zorgverlener en -organisatie. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Fraude

Wij gaan ervan uit dat iedereen te vertrouwen is, maar het kan gebeuren dat dit vertrouwen misbruikt wordt. Dit schaadt de relatie, verhoogt de druk op de premie en heeft bovendien consequenties voor de beeldvorming van het publiek ten aanzien van de zorgsector. Dat is onaanvaardbaar en daarom hanteren wij een actief fraudebeleid.

Fraudebeleid MediRisk
Belangrijk om te weten als u een verzekering aanvraagt

Klachten over de uitvoering van de verzekering

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te kunnen zijn. Mocht er toch iets misgaan, dan zouden we dat graag van u horen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de behandeling van uw zaak of een bericht sturen aan klachten@medirisk.nl

In het onderstaande document leest u in het kort op welke wijze wij uw klacht in behandeling nemen.

Hoe gaan wij om met uw klacht

Toezicht

MediRisk is de handelsnaam van de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

Als financiële instelling staat MediRisk onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB oefent bedrijfseconomisch toezicht en integriteitstoezicht uit op MediRisk. De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen zich gedragen op financiële markten en hoe zij met hun klanten omgaan.

MediRisk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30110086 en bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000611.