Wij verzekeren zorgorganisaties voor het risico van medische aansprakelijkheid

Contact

MediRisk is een onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid. Inmiddels tellen wij 56 leden. Dat zijn algemene ziekenhuizen in Nederland, zelfstandige behandelcentra, huisartsenposten, diagnostische centra en GGZ instellingen. Wij werken zonder winstoogmerk, maar met grote betrokkenheid aan het verzachten van de impact van een medische claim voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen.

Onderlinge solidariteit

MediRisk is meer dan dertig jaar geleden opgericht door enkele ziekenhuizen om medische aansprakelijkheid verzekerbaar te houden. Dat was toen en is nu nog steeds zo. Willen we medische aansprakelijkheid ook in de toekomst verzekerbaar houden, dan is onderlinge solidariteit een voorwaarde. Het is het cement dat ons bindt als ledenorganisatie. We zorgen voor elkaar en delen samen de risico’s en de kosten.

Nieuw veiligheidsdenken

Behalve het verzekeren van medische aansprakelijkheid, is MediRisk ook actief op het gebied van patiëntveiligheid. Door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot het expertisecentrum in Nederland op het gebied nieuw veiligheidsdenken. Platform Patiëntveiligheid is de plek waar dit allemaal samenkomt. Hier vindt u alles over Safety-II en wat daarmee samenhangt, zoals herstelgericht perspectief bij claims, restorative just culture, FRAM en Learning Teams.

Database met 28.000 claims

Onze database met ruim 28.000 behandelde claims levert een schat aan informatie op. Deze informatie staat geheel ter beschikking aan onze leden. Naast al deze inzichten werkt ons data scienceteam aan het optimaliseren van de claimafhandeling, analyseren zij trends in de schadelast en verzorgen zij dashboards en apps.

Tijdens de coronapandemie hebben wij de Corona Impact Monitor geïntroduceerd, om de impact van de claims in de gaten te houden. Jaarlijks brengen wij de MediRisk Focus uit, waarmee ziekenhuizen kunnen zien waar de risico’s liggen en hoe zij presteren ten opzichte van andere zorgorganisaties.

 

 

 

MediRisk is aangesloten bij de internationale Medical Professional Liability Association (MPL Association).

Dit is de wereldwijde branchevereniging van de verzekeringssector die zich bezighoudt met medische beroepsaansprakelijkheid. Leden zijn onder andere internationale MPL-verzekeringsmaatschappijen, organisaties op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en tussenpersonen. Zij verzekeren ziekenhuizen, zorgnetwerken en zorgprofessionals.

De MPL Association biedt uitgebreide ondersteuning voor professionele opleiding en training en risicobeperkende strategieën. Aangesloten leden houden zo hun kennis over medische vergoedingen en verzekeringskwesties up to date.

MediRisk is actief betrokken bij het MPL Association Data Sharing Project (DSP). Dit is de grootste onafhankelijke samenwerkingsdatabase van MPL-claims en rechtszaken. MediRisk is daarmee de eerste Europese deelnemer aan het programma. Bedrijven kunnen gegevens van de DSP gebruiken om claimpatronen te bestuderen en om risicobeheer en financieringsbeslissingen te ondersteunen.

Zie ook: http://medirisk.nl/nieuws/deelname-medirisk-in-data-sharing-project-mpl-association/

Ledenlijst Zorginstellingen 2024