Werken bij MediRisk

MediRisk in Utrecht is geen traditionele verzekeraar. Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid en werken zonder winstoogmerk. Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen heeft zich bij MediRisk aangesloten. Zo dragen we samen de kosten van medische aansprakelijkheid en stellen de verzekerbaarheid veilig.

Getalenteerde mensen

De kracht van MediRisk is de combinatie van een complete verzekering gekoppeld aan zorgvuldige claimbehandeling en medisch risicomanagement. Ons streven is het verminderen van schade. Door het unieke karakter van de onderlinge waarin ziekenhuizen zich verenigd hebben om zowel samen de kosten te dragen als inzicht in risico’s met elkaar te delen, is dat ook realiseerbaar. Ons team bestaat enerzijds uit schadebehandelaars en gespecialiseerde juristen die worden bijgestaan door medisch adviseurs in alle specialismen. Anderzijds werken er bij MediRisk preventieadviseurs en analisten met verschillende achtergronden en specialisaties. Denk vooral aan expertise op het gebied van patiëntveiligheid, risico- en klachtenmanagement en zorgdata.

MediRisk is altijd op zoek naar getalenteerde mensen. Voor een open sollicitatie kun je contact opnemen met MediRisk.

Open sollicitatie

Vacature Jurist

Wat ga je doen?

Als jurist schadebehandeling behandel je binnen een team zelfstandig schadeclaims van ziekenhuizen die zijn aangesloten bij MediRisk. Daarvoor overleg je met advocaten, schaderegelaars, medisch adviseurs en overige betrokkenen. Verder bewaak je de voortgang in de afwikkeling van schadegevallen en adviseer je de ziekenhuizen. In dat kader kan je ook te maken krijgen met overige gezondheidsrechtelijke vraagstukken.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt Nederlands recht gestudeerd en beschikt aantoonbaar over kennis van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een juridische functie in de letselschade, ervaring in de medische aansprakelijkheid is daarbij uiteraard een pré. Je werkt graag in teamverband en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om uiteenlopende belangen goed af te wegen en beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Voor de ziekenhuizen ben je het deskundige vaste aanspreekpunt.

Wat bieden wij jou?

Je gaat aan de slag op het gebied van medische aansprakelijkheid, een vakgebied dat zeer tot de verbeelding spreekt. MediRisk is een prettige organisatie om bij te werken. Wij kennen een professionele en open cultuur die genoeg ruimte biedt voor persoonlijke invulling en ontwikkeling. We houden elkaar scherp op kwaliteit. Alles bij elkaar zorgt dat voor een prettige dynamiek met een grote onderlinge betrokkenheid. Daarbij kun je rekenen op een aantrekkelijk salaris en goede secundaire regelingen.

Meer informatie over de functie?
Neem dan contact op met Marianne van der Helm (030-20 27 272) of Gert Klay (030-20 27 211), managers schadebehandeling.

Solliciteren kan hier

Vacature Riskmanager / Directiesecretaris

Wie zoeken wij?

MediRisk is op zoek naar een allround Riskmanager/Directiesecretaris. Heb jij minimaal drie jaar ervaring in riskmanagement bij een verzekeraar? Wil je je verdiepen in één van de meest spannende branches binnen het palet van schadeverzekeringen, namelijk die van medische aansprakelijkheid? Lijkt het je leuk om alle ins en outs van medische aansprakelijkheid en een onderlinge verzekeraar te leren kennen? En lijkt het je leuk om de directie te ondersteunen als secretaris met raad van commissarissen werkzaamheden? Dan heeft MediRisk een uitdagende werkplek voor je!

Het team en de organisatie

Als Riskmanager/Directiesecretaris werk je nauw samen met de directie en met de sleutelfunctionaris Riskmanagement. Verder werk je intensief samen met de Finance afdeling, Riskmanagement afdeling (de sleutelfunctie Riskmanagement wordt vervuld door een actuaris), de afdeling schadebehandeling en de afdeling medisch risicomanagement en preventie.

Jouw rol

De Riskmanager voert de helft van de werktijd alle voorkomende operationele werkzaamheden uit bij Riskmanagement. Je zorgt ervoor dat risicobeheersing een belangrijk onderdeel van MediRisk is en blijft. Daarbij ligt jouw focus vooral op het vlak van operationeel risicomanagement en kwaliteitsborging (governance). De overige beschikbare tijd vul je met Directiesecretaris werkzaamheden.

Je houdt je als allround Riskmanager, zelfstandig en in nauwe samenwerking met de sleutelfunctiehouder, bezig met het:

 • operationaliseren van de risk appetite van MediRisk, onder meer door het risico-control raamwerk voor de businessprocessen verder vorm te geven en actueel te houden;
 • faciliteren van RCSA/inrichten van key controls, het riskassessment van business- en IT projecten initiëren en begeleiden, ook op het gebied van nieuwe en bestaande uitbestedingen;
 • monitoren risicomanagementsysteem, waaronder risico’s ICT, uitbestedingen – en het opzetten en onderhouden van periodieke risicorapportage/dashboard;
 • beheren van het risk register en het uitwerken van ORSA rapportages;
 • beoordelen van de kwaliteit risicobeheersing eerste lijn en het bewaken van actieplannen;
 • opstellen, onderhouden en operationaliseren van Riskmanagement beleidslijnen op het gebied van operationeel en strategisch risico, uitbestedingen en ICT en van overkoepelend Risk/Governance beleid, waaronder het riskmanagementbeleid en het riskmanagement framework;
 • periodiek uitvoeren van het evaluatie System of Governance.

Als Directiesecretaris houd je je bezig met werkzaamheden ten behoeve van de raad van commissarissen:

 • het opstellen van de agenda’s van de vergaderingen van de raad van commissarissen en de onderliggende commissies;
 • aanwezig bij en uitwerken van verslagen van deze vergaderingen;
 • het voorbereiden van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering inclusief alle bijkomende werkzaamheden (stemregister, volmachten et cetera);
 • alle overige zaken rondom de raad van commissarissen (versiebeheer beleidsdocumenten, voorbereiden toetsingstraject DNB, permanente educatie et cetera).

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Neem dan contact op met Arnoud van Schaik (directeur MediRisk), bereikbaar op telefoonnummer (06) 533 442 52.

Solliciteren kan hier

Vacature Actuaris

Wie zoeken wij?

Ben jij de actuaris die MediRisk zoekt?
Heb jij minimaal twee of drie jaar ervaring in het schade-actuariaat en wil je je verdiepen in één van de meest spannende branches binnen het schade-actuariaat, namelijk die van de medische aansprakelijkheid? Lijkt het je leuk om alle ins en outs en actuariële aspecten van medische aansprakelijkheid te leren kennen? Met meer dan 25 jaar historisch cijfermateriaal biedt MediRisk dan een uitdagende werkplek voor je!

Het team en de organisatie

Naast jou werken er op het actuariaat van MediRisk drie actuarissen (waarvan één de actuariële functie vervult). Alle drie hebben zij zeer veel kennis van medische aansprakelijkheid en de unieke actuariële aspecten die samenhangen met deze branche.
Daarnaast werk je nauw samen met de afdeling data science, eveneens bestaande uit drie medewerkers. Een jarenlange investering van MediRisk in de vastlegging van data heeft het mogelijk gemaakt geavanceerde modellen te ontwikkelen die gebruik maken van claimkenmerken. Naast de meer traditionele actuariële modellen bieden deze predictive modellen op basis van claimkenmerken aanvullende inzichten die bij de inschatting van de ultieme schadelast en de pricing van grote waarde zijn. Meer en meer schuiven de werkzaamheden van de afdeling data science en actuariaat naar elkaar toe en jij kan daarbij een belangrijke rol spelen!
Verder wordt er intensief samengewerkt met de finance afdeling, de risk management afdeling (de sleutelfunctie risk manager wordt eveneens vervuld door een actuaris), de afdeling schadebehandeling en de afdeling preventie.

Jouw rol

Wij zijn op zoek naar een actuaris die alle voorkomende actuariële werkzaamheden gaat vervullen die zich voordoen op de actuariële afdeling binnen het reeds bestaande team. Afhankelijk van je ervaring en groei hou je je zelfstandig of in nauwe samenwerking met een actuaris binnen het team onder andere bezig met:
– Het prognosticeren van de ultieme schadelast met behulp van actuariële modellen
– Het berekenen van de technische voorzieningen (op boekwaarde grondslagen en BE/SII-grondslagen)
– Het onderhouden en door-ontwikkelen van de actuariële (simulatie-)modellen
– Het uitvoeren van actuariële analyses ten behoeve van de jaarlijkse inkoop van het herverzekeringsprogramma en het doorrekenen van alternatieve herverzekeringsprogramma’s
– Het uitvoeren van pricing-analyses
– Ondersteunen bij maatwerk offertes
– Het uitvoeren van berekeningen ten behoeve van de ORSA

Geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van wat MediRisk jou te bieden heeft geënthousiasmeerd? Neem dan voor meer informatie contact op met Ebbo van Gelderen, algemeen directeur, bereikbaar via 030-2027291 of 06-21419745.

 

Solliciteren kan hier