In 2020 ontvangen claims

651 - 16,1% t.o.v. 2019

gemiddelde vergoeding per erkende/minnelijk geschikte claim

€ 50.947 +19,3% t.o.v. 2019

In 2020 gesloten claims

879 - 8,2% t.o.v. 2019

hoogst toegekende claim

€ 1.846.563 aandeel MediRisk, meldjaar 2000

in behandeling zijnde claims

1.634 - 7,9% t.o.v. 2019

solvency percentage

181% + 24,9% t.o.v. 2018