In 2019 ontvangen claims

776 + 5,8% t.o.v. 2018

Gemiddelde vergoeding per erkende/minnelijk geschikte claim

€ 41.119 - 25,8% t.o.v. 2018

In 2019 gesloten claims

957 - 15,6% t.o.v. 2018

Hoogst toegekende claim

€ 1.639.099 -/- t.o.v. 2018

In behandeling zijnde claims

1774 - 3,7% t.o.v. 2018

Solvency percentage

136% + 4,3% t.o.v. 2018