In 2021 ontvangen claims

617

gemiddelde vergoeding per erkende/minnelijk geschikte claim

€ 55.063

In 2021 gesloten claims

961

hoogst toegekende claim

€ 1.846.563

in behandeling zijnde claims

1353

solvency percentage

193%