Positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 3,6 miljoen.

MediRisk sluit 2023 af met goede solvabiliteit en een gecalculeerd verlies van € 2,8 miljoen.

MediRisk heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering van € 3,6 miljoen. Er is een korting gegeven op de premie over 2024. Dat leidt tot een gecalculeerd verlies van € 2,8 miljoen. Zonder de verstrekte kortingen zou het resultaat uitkomen op een winst van € 3,6 miljoen. De solvabiliteit is ondanks een lichte daling hoog, met een percentage van 222,2%. Daarmee heeft de onderlinge een stevig fundament en een solide, stabiele positie. MediRisk maakte de cijfers bekend op de ALV van 3 april dit jaar.

De schadelast heeft zich volgens verwachting ontwikkeld. Er was geen negatieve uitloop op de oude portefeuilles. Totaal werden er in 203 743 claims gesloten (763 in 2022). In 2023 zijn er 671 nieuwe claims bijgekomen. Dat is een stijging t.o.v. 2022 (581). De sinds 2013 dalende trend in aantallen claims is daarmee voorbij. De gemiddelde vergoeding bedroeg € 69.744. Op basis van een trendschatting verwacht MediRisk in 2024 boven de 700 claims uit te komen.

Arnoud van Schaik, voorzitter RvB, geeft aan tevreden te zijn met de uitkomsten over 2023: “We hebben deze resultaten samen met onze leden en met de inzet van onze collega's kunnen realiseren. Het is mooi te zien dat we bijdragen aan de patiëntveiligheid in Nederland met onze herstelgerichte benadering en dat we medische aansprakelijkheid in Nederland betaalbaar en verzekerbaar kunnen houden.”

Arnoud van Schaik

Nieuw lid GGZ Delftland

De onderlinge verzekeraar verwelkomde GGZ Delftland als nieuw lid en heeft een mooie uitgangspositie om de portefeuille verder uit te bouwen. Per saldo bleef het aantal leden gelijk.

Arnoud van Schaik, voorzitter RvB geeft aan tevreden te zijn met de uitkomsten over 2023:

“We hebben deze resultaten samen met onze leden en met de inzet van onze collega’s kunnen realiseren. Het is mooi te zien dat we bijdragen aan de patiëntveiligheid in Nederland met onze herstelgerichte benadering en dat we medische aansprakelijkheid in Nederland betaalbaar en verzekerbaar kunnen houden.”

Bekijk het MediRisk Jaarverslag 2023