Groot aanbod nieuwe trainingen

De MediRisk Trainingskalender 2023 is uit

De MediRisk Trainingskalender 2023 is uit. Nieuw dit jaar is het grote aanbod aan nieuwe trainingen. Bekende trainingen zoals de Basistraining Safety-II en de FRAM training zijn gebleven. Alle trainingen voor 2023 sluiten nu nog beter aan bij de dagelijkse ziekenhuispraktijk, niet alleen qua thema en actualiteit, maar ook qua tijd en duur. Ook is er de mogelijkheid om trainingen in company te volgen.

Download de MediRisk Trainingskalender 2023 

Opvallende nieuwkomers in het aanbod zijn bijvoorbeeld Safety-II & psychologische veiligheid, Safety-II voor VIM-teams en Safety-II & micro experimenten.

Psychologische veiligheid ontstaat wanneer teamleden geloven dat het veilig is om interpersoonlijke risico’s te nemen, bijvoorbeeld jezelf kwetsbaar durven opstellen. In teams in de gezondheidszorg is de aanwezigheid van psychologische veiligheid van cruciaal belang voor het leveren van veilig zorg.

Safety-II voor VIM-teams leert deelnemers anders naar incidenten kijken. Wat levert dit aan nieuwe inzichten op? Wat is de bedoeling van incidenten melden en hoe kun je de effectiviteit vergroten? Deelnemers leren meer over de principes van Safety-II, psychologische veiligheid en het reflecteren op uitkomsten.

Via micro-experimenten kunnen zorgorganisaties verbeteringen tot stand brengen in de complexe praktijk. Denk daarbij aan verbeteringen naar aanleiding van claims of incidenten. Safety-II & micro experimenten leert deelnemers onder meer deze verbeteringen door te voeren in de prakIjk.

Pilot Herstel Gericht Perspectief bij claims

Bij de pilot Herstel Gericht Perspectief bij claims staat het verkleinen van de impact bij klachten en claims centraal. De theorie van Restorative Just Culture is daarbij het uitgangspunt. Doel is om binnen de organisatie een omgeving te creëren waarbij alle betrokkenen de kans krijgen emotioneel te herstellen en weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze methode een positieve invloed heeft op het voorkomen van schadeprocedures.

Patiëntveiligheid & Safety-II

De MediRisk Trainingskalender past binnen de nieuwe kijk op veiligheid waarmee MediRisk werkt en die Safety-II heet.

Arnoud van Schaik, directeur MediRisk: “Wij merken al jaren dat nog meer veiligheidsprocedures de zorg niet veiliger maken. Binnen het perspectief van Safety-II bekijken en reflecteren zorgverleners de complexe praktijk waarbij voortdurend wisselende omstandigheden gelden. De afgelopen 20 jaar is er veel kennis opgedaan over onveiligheid, oplossingen werden vaak gezocht in veiligheidsprocedures en compliance. Safety-II focust op de dagelijkse praktijk waarbij het uitgangspunt is het optimaal ondersteunen van zorgverleners om nog vaker succesvol te zijn.”

Lees ook: