Aanpassingsvermogen in crisistijd: hoe ver kan je gaan?

Webinar 1 Resilience in de praktijk

Terugkijken MediRisk Webinar I Resilience in de praktijk

‘Onder pandemische druk werd alles vloeibaar’ zei intensivist Ralph So die samen met SEH-arts Pieter van Driel, het spits afbeet van onze vierdelige MediRisk webinar reeks COVID-19 & Resilience. Heeft u Webinar I Resilience in de praktijk gemist? Of wilt u het nog een keer bekijken of delen met collega’s? Dat kan via de knop hieronder.

Gratis aanmelden voor de laatste MediRisk Webinar (Hoe monitor je de impact van COVID-19? kan hier


Terugkijken webinar


De afgelopen periode was enorm dynamisch voor ziekenhuizen. Zorgverleners moesten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het was pionieren, anticiperen, omgaan met ernstig zieke patiënten, het inrichten van nieuwe afdelingen, samenwerken met onbekende zorgverleners en het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal: gebeurde allemaal tegelijktijdig. Samenwerking, vakmanschap en gebruikmaken van elkaars expertise waren noodzakelijk om met deze onverwachte omstandigheden om te gaan.

In dit webinar delen Ralph So, intensivist van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en Pieter van Driel, spoedeisendehulparts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg hun ervaringen over de afgelopen periode. Wat voor aanpassingen hebben zij waargenomen? Wat waren waardevolle momenten? En welke elementen kunnen we behouden bij het opstarten van de reguliere zorg?

Webinar Resilience in de praktijk – Aanpassingsvermogen in crisistijd
Donderdag 18 juni – 16.00 – 17.00 uur CEST
Sprekers: Ralph So en Pieter van Driel

Ralph So, intensivist Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht

Ralph So is anesthesioloog-intensivist sinds 2002 en medisch manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie in het Albert Schweitzer.Hij is voorzitter van het landelijk Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid. Hij bepleit om naast de zorg voor patiënten in de acute fase ook de nazorg voor zorgprofessionals aandacht te geven.

Pieter van Driel, spoedeisendehulparts Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Pieter van Driel is SEH-arts KNMG en opleider Spoedeisende Geneeskunde in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Tilburg sinds 2004. Hij is peer supporter binnen zijn ziekenhuis en ontwikkelde in 2017 samen met collega Caron een Safety-II spel om zorgverleners met elkaar in gesprek te brengen over een andere kijk op patiëntveiligheid.