Wij werken zonder winstoogmerk maar met grote betrokkenheid

Samen houden we medische aansprakelijk­ heid verzekerbaar

MediRisk is een onderlinge verzekeraar van zorgorganisaties voor medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid sinds 1992. Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen in Nederland is bij MediRisk aangesloten. Wij werken ook voor zelfstandige behandelcentra, huisartsenposten, diagnostische centra en GGZ instellingen. Door direct ook preventie en medisch risicomanagement als middel in te zetten, streven we naar nog veiliger zorg en minder claims. De markt voor medische aansprakelijkheid is klein. Wij verzekeren alleen medische aansprakelijkheid voor zorginstellingen en netwerken.

Daarnaast zijn wij expertisecentrum op het gebied van patiëntveiligheid. Wij trainen ziekenhuizen en zorgprofessionals in nieuwe technieken, geven advies en reiken tools aan om de patiëntveiligheid in zorginstellingen te borgen en te verbeteren.

“Missie:

Samen met onze leden zorgen we ervoor

dat medische aansprakelijkheid goed verzekerd is en blijft.

Dat doen we door innovatief de patiëntveiligheid te vergroten

en met menselijke maat de impact van een medische claim voor

patiënt, zorgverlener en zorgorganisatie te beperken”

Financiële risico’s samen delen is de levensader van de onderlinge. We zijn minder kwetsbaar en vangen elkaar op. Het levert ook een schat aan informatie op uit claims. Die informatie slaan wij op in onze database en gebruiken wij vervolgens voor het verbeteren van patiëntveiligheid en het efficiënter afhandelen van claims. Het verbeteren van patiëntveiligheid en een efficiënte claimafhandeling dragen weer bij aan minder claims en dus minder financiële risico’s. Wij hebben ervaring met meer dan 27.000 claims.

 

 
Medirisk in cijfers 2021

Meer of minder claims dan vorig jaar?

Met MediRisk kiest u voor financiële stabiliteit. Onze continuïteit is gewaarborgd door een ruime solvabiliteitspositie. Begin 2022 heeft MediRisk een solvabiliteitratio van 193%. Dat geeft zekerheid voor de toekomst.

MediRisk in 2021

MediRisk Platform Patiëntveiligheid

Preventie en patiëntveiligheid zitten vanaf de oprichting in ons DNA. Daarmee zijn wij door de jaren heen uitgegroeid tot een expertisecentrum voor Safety-II. Het is vijf jaar geleden dat prof. Erik Hollnagel en prof. Sidney Dekker het nieuwe veiligheidsdenken introduceerden op het jubileumcongres van MediRisk. Het sprak veel zorgverleners aan, maar het ‘hoe’ moest nog ingevuld worden. Gelukkig waren zorgorganisaties binnen de Onderlinge MediRisk bereid nieuwe methodes zoals de Functional Resonance Analysis Method (FRAM) en Learning Teams gewoon eens uit te proberen. Inmiddels is een landelijk programma Tijd voor Verbinding van start gegaan waar Safety-II ook de nodige aandacht krijgt. Dit was voor de zorgorganisaties binnen de Onderlinge MediRisk ook het moment om de kennis en ervaring te ontsluiten in MediRisk Platform Patiëntveiligheid.

naar platform patiëntveiligheid

MediRisk Data Science

MediRisk heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in data science. De tijden dat wij Excelsheetjes gebruikten om onze leden te informeren over bijvoorbeeld hun schadelast ligt ver achter ons. Nu hebben onze leden een mijn-omgeving met een eigen dashboard en uitgebreide claiminformatie. Tijdens de coronapandemie hebben wij de Corona Impact Monitor geïntroduceerd, om de impact van de claims in de gaten te houden. Jaarlijks brengen wij de MediRisk Focus uit, waarmee ziekenhuizen kunnen zien waar de risico’s liggen en hoe zij presteren ten opzichte van andere zorgorganisaties.

 

Wilt u graag meer informatie over MediRisk? Stuur dan een mailtje met uw vraag naar polis@medirisk.nl
Bellen kan ook: 030 202 72 00