VWS subsidie veerkracht & zeggenschap zorg

Het ministerie van VWS stelt 12,75 miljoen euro subsidie beschikbaar om veerkracht en zeggenschap binnen de zorg te stimuleren. Met het geld kunnen zorgorganisaties activiteiten opzetten die de zeggenschap van zorgmedewerkers in de organisatie versterken, bijvoorbeeld het opzetten van een verpleegkundige adviesraad.

De subsidieregeling kan ook worden ingezet om te werken aan de fysieke en mentale veerkracht van verpleegkundigen en verzorgenden, bijvoorbeeld met gerichte trainingen en workshops. Het loket voor de subsidieregeling is vanaf 9 september geopend

https://www.dus-i.nl/subsidies/themas/zorg-en-gezondheid