De Ridder: toegenomen claimvrees kan medisch functioneren in de weg zitten

Schadeclaims zijn risico van het vak

Defense lawyer Michel de Ridder van KBS signaleert een toegenomen claimvrees bij zijn cliënten. Die kan het medisch functioneren flink in de weg zitten. Dit terwijl het aantal ingediende schadeclaims en tuchtklachten over de jaren nauwelijks is toegenomen. Het helpt als medische beroepsbeoefenaars tegen hen ingediende schadeclaims of tuchtklachten kunnen zien als beroepsrisico.

Impact

Verder maakt hij zich zorgen over de steeds hogere bedragen bij medische claims: ‘Tien jaar geleden kwamen er geen zevencijferige bedragen voor en nu is dat in mijn praktijk al vrij gebruikelijk.’

Michel houdt zich al jaren bezig met de maatschappelijke impact van toenemende claims voor medisch professionals, de steeds hoger wordende schadevergoedingen en de groeiende ‘claimvrees’ bij artsen. MediRisk werkt nauw samen met Michel en KBS en heeft hem mede voorgedragen voor de  ‘Industry Defender Award’ van het Medical Professional Liability Association (MPLA).

Lees hieronder het complete artikel uit Zorgvisie van 12 augustus jl.

Zorgadvocaat Schadeclaims zijn risico van het vak – Zorgvisie

 

Michel de Ridder, partner bij advocatenkantoor KBS, ontving dit jaar in Salt Lake City als eerste Nederlandse advocaat de ‘Industry Defender Award’ van het Medical Professional Liability Association (MPLA). De Ridder kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de verdediging van medische professionals en zorginstellingen.