Nieuwe samenstelling raad van commissarissen

Peter Langenbach voorzitter RvC MediRisk

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 april 2020 zijn de volgende wijzigingen binnen de raad van commissarissen tot stand gebracht:

Drs. D. (Dik ) van Starkenburg RE is wegens het bereiken van het einde van zijn benoemingsperiode per 2 april 2020 afgetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van MediRisk. Dik was commissaris bij MediRisk sinds december 2009. De raad van commissarissen bedankt Dik voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van MediRisk, zijn actieve inbreng in de raad en meer specifiek zijn kwaliteiten als voorzitter. Eerder was Dik bestuurder van de onderlinge. Hij wordt opgevolgd door Drs. P. (Peter) Langenbach RC.

Peter is sinds 16 december 2019 commissaris bij MediRisk. Hij is voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Zieken- huis in Rotterdam. Tot 1 december 2019 was hij ook bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum. Peter heeft de volgende nevenfuncties: adjunct professor aan de Masteropleiding Financiën in de Gezondheidszorg aan de TIAS Business School, lid raad van toezicht van de Avans Hogeschool en Traverse Maatschappelijke Opvang en lid bestuur Santeon.

Ook drs J.H.D. (Herman) van Hemsbergen MBA is per 2 april 2020 afgetreden wegens het einde van het bereiken van zijn benoemingsperiode. Herman was commissaris bij MediRisk sinds december 2009. De raad van commissarissen bedankt Herman voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van MediRisk, zijn actieve inbreng in de raad en meer specifiek in de Audit & Risk Committee. Eerder was Herman bestuurder van de onderlinge.

Drs. M. (Miranda) A.A.M. Hendriks-Muijs AAG, aangetreden als commissaris in december 2019, is de nieuwe voorzit- ter van de Audit & Risk Committee (ARC). Zij is daarmee de opvolger van Herman.

 

Drs. M. (Miranda) A.A.M. Hendriks-Muijs AAG en Drs. P. (Peter) Langenbach RC

Tot slot is drs. S. P. (Suzanne) Kruizinga benoemd tot commissaris. Suzanne is lid raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Daar is zij verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit & veiligheid, medisch specialistisch, zorg algemeen, E- health en keten- en transmurale zorg. Suzanne vervult een aantal (toezichthoudende) nevenfuncties waaronder lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht Primair huisartsenposten, lid Raad van Toezicht Accare jeugdzorg, kind en jeugdpsychiatrie en lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland. Daarnaast is zij lid van de programmaraad van Vilans.

De raad van commissarissen van MediRisk per 2 april 2020 ziet er nu als volgt uit:

Drs. P. (Peter) Langenbach RC, voorzitter
Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
G.J. (Geert) van den Enden MBA
Drs. M. (Miranda) A.A.M. Hendriks-Muijs AAG
Drs. S. P. (Suzanne) Kruizinga