Audit op GOMA en compliance schadebehandeling

NKL keurmerk MediRisk opnieuw toegekend

MediRisk heeft het bijzonder goed gedaan bij de laatste NKL audit. Op alle punten scoort de medisch aansprakelijkheidsverzekeraar groen. Dat betekent geen verbetertrajecten en ruime voldoendes op alle onderdelen die tegen het licht zijn aangehouden.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is een kwaliteitskeurmerk voor partijen die bij de behandeling van letselschadedossiers betrokken zijn. Het is een initiatief van De Letselschade Raad op basis van normen en auditcriteria die door alle betrokken partijen zijn opgesteld. Het keurmerk heeft vooral als doel de kwaliteit en onderlinge samenwerking te verbeteren, maar ook om partijen zonder kennis van zaken en minder bonafide partijen verder uit te bannen.

GOMA dossiers

Om de drie jaar vindt een uitgebreide audit plaats. Daarbij worden het beleid en een groot aantal (100) dossiers via een steekproef op GOMA- en behandelcompliance beoordeeld. Gekeken wordt o.a. naar voortvarendheid (termijnen), naar patiëntvriendelijke en -gerichte activiteiten, communicatie en informatieverstrekking.

De auditors waren zeer te spreken over de vastlegging, termijnbewaking, aandacht voor empathie in  communicatie naar patiënten en aandacht voor opleiding/verbetering.