Herziene versie 2010 in nauwe samenwerking met MediRisk

Nieuwe Gedragscode Openheid Incidenten ­ GOMA 2022

Na een feestelijke presentatie bij De Letselschade Raad op 7 februari 2023, is de nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (‘GOMA 2022”) een feit.

Verschillende professionals van MediRisk waren nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe gedragscode. De vorige editie dateerde uit 2010. Diverse ontwikkelingen op het gebied van klacht en claim en de invoering van de Wkkgz waren aanleiding om de GOMA uit 2010 te actualiseren.

De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten. Dat betekent een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil de GOMA 2022 nastreven dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident.

Alle betrokken marktpartijen onderstrepen in de GOMA 2022 dat in dergelijke situaties gestreefd moet worden naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, openheid en samenwerking.

MediRisk heeft er vertrouwen in dat de nieuwe GOMA 2022 zal bijdragen aan het verder versterken van het klimaat van onderling vertrouwen, openheid en samenwerking bij medische incidenten. Wij blijven ons daar elke dag voor inzetten.

De nieuwe GOMA 2022 is te vinden op de website van De Letselschade Raad.