Mr. A.R.T. van Schaik, directeur MediRisk en dr. E. J. Van Vliet van NIAZ tekenen overeenkomst

NIAZ en MediRisk gaan samenwerken bij patiëntveiligheid

NIAZ en MediRisk, twee organisaties, één missie: patiëntveiligheid in zorginstellingen en zorgnetwerken naar een hoger plan tillen. Onlangs tekenden beide partijen een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst spreken MediRisk en NIAZ de intentie uit om samen te werken bij de ondersteuning van zorginstellingen en zorgnetwerken. Dit doen zij door o.a. kennis en ervaring te delen, de praktische uitwerking van Safety-II op te pakken en – niet heel onbelangrijk – het verminderen van de administratieve lasten voor zorginstellingen/netwerken. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat zij door deze stap nog meer kunnen betekenen voor hun leden en andere stakeholders. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.MediRisk, als onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van medische aansprakelijkheid en NIAZ, als instituut voor accreditatie in de zorg, zien het als hun missie bij te dragen aan duurzame verbetering van de patiëntveiligheid in zorginstellingen en zorgnetwerken.Meer weten over de samenwerking? Stuur een mailtje naar info@medirisk of bel ons.