Integer, snel en rechtvaardig

Nationaal Keurmerk Letselschade voor MediRisk

De Letselschade Raad heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) voor MediRisk weer verlengd. Met dit keurmerk wil De Letselschade Raad de kwaliteit van dienstverlening duidelijk en voorspelbaar maken voor benadeelden van letselschade. Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt en daarmee aantonen dat zij kwaliteit leveren.

In het NKL zijn alleen organisaties vertegenwoordigd die bereid zijn de kwaliteits- en gedragsregels na te leven binnen de letselschadebranche. Deze organisaties doen mee met een audittraject voor het doorvoeren van verbeteringen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, wordt om de drie jaar een volledige audit gedaan. Q Consult Insurance voerde de tussentijdse audit uit.

Alle keurmerkhoudende organisaties staan voor een integere, snelle en rechtvaardige behandeling van letselschade. Het belang van mensen die letselschade hebben opgelopen staat daarbij voorop. MediRisk levert hier een belangrijke bijdrage aan. Door te werken met de GOMA onderstrepen wij dat nog eens.

Tijdens de audit werd onder andere gekeken naar de uitvoering van de aanbevelingen van de vorige audit, de huidige stand van zaken en de toekomst. De auditoren waren onder de indruk van de stappen die gemaakt zijn in het digitaliseren van de letselschadebehandeling, de behandeling van langlopende dossiers, het opleidingshuis en de communicatie. De komende periode gaat MediRisk verder met het vereenvoudigen van de communicatie naar betrokkenen, meer aandacht voor culturele verschillen en duurzaamheid.