Over herstelgericht perspectief bij claims, GOMA en verhitte gemoederen bij de klachtenfunctionaris

MediRisk Onderlinge Tafel Klacht & Claim

Op 16 november aanstaande is er een MediRisk Onderlinge Tafel Klacht & Claim in Schola Medica in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan onze leden met elkaar in gesprek over het thema Herstelgericht Perspectief. Er is een divers programma samengesteld op basis van vragen en onderwerpen die leden zelf kunnen inbrengen.

Die dag wordt er onder andere gesproken en gediscussieerd over Herstelgericht Perspectief – wat is het en hoe pas je het toe in je zorginstelling. Verder staan we stil bij de nieuwe GOMA 2022 en is er een workshop met regietheater: Omgaan met oplopende emoties/eisend gedrag, waarvoor leden causuïstiek uit een werkveld kunnen aanleveren.

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor klachtenfunctionarissen en schadecontactpersonen.

Programma Onderlinge Tafel Klacht & Claim

MediRisk organiseert voor haar leden door het jaar heen verschillende Onderlinge Tafels over uiteenlopende onderwerpen. Het belangrijkste doel daarbij is om kennis te delen en van elkaar te leren. Meer informatie over deze Onderlinge Tafel? Stuur een email naar anne-loes.luyendijk@medirisk.nl