'Je kan nooit voorspellen wanneer je aan de beurt bent'

MediRisk Focus 2023: de grote impact van dure claims

‘Elk jaar kijk ik met enige spanning uit naar de MediRisk Focus. De Focus brengt de kosten van de medische claims in kaart over een periode van vijf jaar van alle zorginstellingen die deel uitmaken van onze ledenorganisatie. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en een flinke groep andere zorginstellingen bij MediRisk is aangesloten én omdat we inmiddels bijna 28.000 claims in het databestand hebben, geeft de Focus een goed beeld van de landelijke trend. En is daarmee de benchmark voor alle zorginstellingen van Nederland als het gaat over medische claims en kosten!

Duurste claims uitgelicht

Elk jaar vallen er nieuwe dingen op, maar er zijn ook een aantal trends die wij jaarlijks zien terugkomen. Eén daarvan is dat het aantal claims daalde en nu min of meer gelijk blijft. Voor de Focus van dit jaar hebben wij de duurste claims van de laatste vijf jaar tegen het licht gehouden en toen kwamen we toch wel iets opmerkelijks tegen: het blijkt dat 1% van de claims verantwoordelijk is voor 18% van de totale kosten voor medische aansprakelijkheid. Dat is bijna 1/5 deel!

Kenmerken dure claims

We spreken in dit geval van een dure claim als die hoger is dan 7 ton. Het zijn claims met een vaak lange looptijd, gemiddeld zes jaar en het gaat vaak om jonge patiënten. Voorbeeld van zo’n in meerdere opzichten (voor getroffenen, familie, maar ook voor de zorgverlener) impactvolle claim is als er iets fout gaat bij de geboorte, waardoor een kind langdurige zorg nodig heeft. Verlies van arbeidsvermogen en zelfredzaamheid bij diagnose gerelateerde claims is een ander voorbeeld.

Continuïteit in gevaar

Het aantal leden dat de afgelopen jaren te maken kreeg met dure claims is gestegen van 10% naar bijna 30%! De kans dat je als zorginstelling tegen zo’n claim aanloopt wordt steeds groter. Het lastige is dat je als ziekenhuis nooit kan voorspellen wanneer je ‘aan de beurt bent’. Als het gebeurt, kan de continuïteit van je organisatie zeker in gevaar komen.

Solidariteit als voorwaarde

Duidelijk is dat enkele grote claims een enorme impact kunnen hebben op een zorginstelling. De impact van dure claims voor de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid is groot. Willen we medische aansprakelijkheid ook in de toekomst verzekerbaar houden, dan is onderlinge solidariteit een voorwaarde. Alleen zo houden we medische aansprakelijkheid verzekerbaar en betaalbaar voor elk lid. Het is het cement dat ons bindt als ledenorganisatie. We zorgen voor elkaar en delen samen de risico’s en de kosten’.

Arnoud van Schaik, directeur MediRisk

Bekijk de MediRisk Focus 2023

 

 

 

Arnoud van Schaik, directeur MediRisk: 'de kans dat een zorginstelling tegen een extreme claim aanloopt, wordt steeds groter'.