Aantal extreme claims blijft wel toenemen

Klemann onderzoek: stijging totale kosten medische aansprakelijkheid stabiliseert

De totale kosten voor medische aansprakelijkheid zijn niet verder gestegen. Dit is een breuk met de trend van jarenlange stijgingen tot 2016. Het aantal extreme claims neemt wel toe. Door deze uitschieters blijven de gemiddelde bedragen hoog. Het aantal claims dat bij de zorginstellingen binnenkwam is wel gedaald. 

Analyse van 15 jaar

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Mr. Drs. Désirée Klemann in samenwerking met Maastricht University. Zij analyseerde het aantal claims, de definitieve uitspraken van claims en de kosten van claims over een periode van 15 jaar. In het onderzoek is ook de impact van de COVID pandemie meegenomen. MediRisk en Centramed ondersteunden dit onderzoek met hun data. In totaal zijn er de afgelopen 15 jaar 20.726 claims ingediend en zijn er 21.826 claims afgehandeld. Dit onderzoek geeft waardevolle inzichten in trends en ontwikkelingen in het aantal en de kosten van aansprakelijkheidsclaims, wat de eerste stap is naar het verbeteren van de patiëntveiligheid en het voorkomen van incidenten.

Financiële last claims verviervoudigd

De financiële last van alle afgesloten claims is tussen 2007 en 2021 verviervoudigd; deze stijging werd veroorzaakt door zeldzame gevallen met hoge kosten. Sinds 2016 is er sprake van stabilisatie van de totale kosten van medische aansprakelijkheid. 

Aantal claims sinds 2013 gehalveerd

In 2013 werden nog 1711 claims gemeld bij de aansprakelijkheidsverzekeraars. In 2021 waren dit er minder dan 1000. Uit de analyse blijkt dat gedurende de COVID-19-pandemie het aantal ingediende claims daalde en het aantal gemelde incidenten afgenomen is. 

Lees hier het complete onderzoek: http://medirisk.nl/wp-content/uploads/2022/10/healthcare-10-01929-2.pdf