Geert van den Enden herbenoemt als commissaris MediRisk

Hilde Dijstelbloem toegetreden tot RvC MediRisk

Dr. H.M. (Hilde) Dijstelbloem is met ingang van 15 juni 2023 benoemd als commissaris bij MediRisk. Hilde is voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Daarnaast vervult zij een aantal nevenfuncties: voorzitter van de bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt NVZ, bestuurslid Stichting BOLS (namens de NVZ) en bestuurslid van Stichting Special Sport Events Twente. Zij neemt binnen de raad van commissarissen deel aan de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Preventie. Hilde vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Suzanne Kruizinga als commissaris. Vanuit haar ervaring en achtergrond maakt Hilde de RvC van Medirisk sterker en diverser.

Hilde: ‘Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het gedeelde belang van MediRisk en de zorginstellingen om de patiëntveiligheid verder te verhogen, zowel door te leren van incidenten als van de dagelijkse praktijk in zijn geheel.’

G.J. (Geert) van den Enden MBA is herbenoemd als commissaris voor een tweede termijn van vier jaar. Geert is sinds 2019 lid van de raad van commissarissen en lid van de Audit & Risk Commissie.

De raad van commissarissen van MediRisk per 15 juni 2023 ziet er nu als volgt uit:

  • drs. P.M. (Peter) Langenbach RC (voorzitter)
  • dr. H.M. (Hilde) Dijstelbloem
  • G.J. (Geert) van den Enden MBA
  • drs. H.H.M. (Haik) de Jong
  • prof. dr. C. (Cordula) Wagner

Dr. Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).