Ook geen doorbelasting bij prestatie tegen vergoeding

Geen BTW op doorbelasten premie MSB

Ziekenhuizen niet langer BTW-plichtig bij doorbelasten premie verzekering MSB

De premie voor de medisch aansprakelijkheidsverzekering die ziekenhuizen doorbelasten aan hun medische staf is niet langer BTW plichtig. Dat heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs geoordeeld in een procedure tegen de Belastingdienst.

VieCuri Medisch Centrum heeft het voortouw genomen in deze zaak. Enkele andere ziekenhuizen en medisch specialistische bedrijven (MSB’s), de Federatie Medisch Specialisten en MediRisk steunden deze procedure financieel. MediRisk heeft ook een inhoudelijke bijdrage geleverd in de voorbereiding van de zaak.

Kort samengevat is de Rechtbank van oordeel dat het doorbelasten van de WA-premie niet is onderworpen aan btw-heffing. Er is namelijk geen sprake van een prestatie tegen vergoeding. Ten overvloede merkt de Rechtbank op dat – mocht er toch sprake zijn van een prestatie tegen vergoeding – dan is hierop de verzekeringsvrijstelling van toepassing. De Belastingdienst heeft zes weken te tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Goed nieuws

Deze uitspraak is goed nieuws voor alle leden van MediRisk. Het voorkomt immers 21% BTW op de aan het MSB doorbelaste premie.

Hieronder de link naar de volledige uitspraak:

ECLI:NL:RBZWB:2024:3525, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, BRE 21/2204 (rechtspraak.nl).