Algemeen directeur Ebbo van Gelderen vertrekt bij MediRisk

Na bijna veertien jaar vertrekt Ebbo van Gelderen als algemeen directeur van MediRisk.

Ebbo heeft veel voor MediRisk betekend. Er staat een gezonde Onderlinge waarin risico’s, kosten en ook kennis op het gebied van medische claims gedeeld worden. De Onderlinge is in die veertien jaar volledig verzelfstandigd én gegroeid.

Ebbo heeft met grote inzet het netwerk van MediRisk (ook internationaal) uitgebreid. In overleg met de leden en de collega’s binnen MediRisk zijn er in de afgelopen jaren ook op financieel gebied belangrijke stappen gezet, resulterend in een gezonde en solide solvabiliteit.

We bedanken Ebbo voor zijn inzet en alles wat hij voor MediRisk en haar leden bereikt heeft en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
De directie wordt nu tijdelijk alleen door Arnoud van Schaik gevoerd. Arnoud is sinds 2015 als directeur aan MediRisk verbonden. In de loop van dit jaar wordt de directie weer op volle sterkte gebracht.