Een andere benadering van patiëntveiligheid

Nieuw Veiligheidsdenken: van wijzen naar onderwijzen

MediRisk is hèt expertiseinstituut in de zorg als het gaat om een andere benadering van patiëntveiligheid. Samen met onze ledenorganisatie hebben we nieuwe methoden op het gebied van patiëntveiligheid getest en bruikbaar gemaakt voor de Nederlandse zorg.

Met Nieuw Veiligheidsdenken stappen we af van zoeken naar oorzaken. In plaats daarvan stimuleren we het leren in de dagelijkse praktijk met Learning Teams. Hiermee leren zorgorganisaties om wendbaar en weerbaar te zijn bij onverwachte situaties. 

Als onderlinge verzekeraar van medische aansprakelijkheid bieden we een financieel vangnet. Met ruim 30 jaar ervaring weten we hoeveel impact een klacht of claim kan hebben op patiënt, familie maar ook op zorgverleners. Een claimproces moet dan ook zorgvuldig doorlopen worden met zo weinig mogelijk extra impact op de betrokkenen. Dit kan met onze nieuwe aanpak.

Met MediRisk kan een organisatie wendbaarder zijn in een complexe omgeving door te reflecteren op wat je doet, te anticiperen op incidenten, te oefenen met reacties en goed te zorgen voor iedereen die geraakt is. 

Ik wil meer weten