Onderling leren van de dagelijkse praktijk

MediRisk Webinars COVID-19 & resilience

In de zomer van 2020 organiseerde MediRisk vier webinars met als thema Covid 19 & resilience, waarin sprekers uit ziekenhuizen hun ervaringen deelden. Centraal stonden vragen als: Hoe houden we de waardevolle ervaringen opgedaan tijdens de crisis vast? Hoe kunnen wij de reguliere zorg weer veilig opstarten? Leidt uitgestelde zorg tot meer onvrede bij patiënten en mogelijk tot meer klachten en claims? Wat gaat de toekomst ons brengen en hoe bereiden wij ons daarop voor?

Hieronder kunt u de webinars nog een keer bekijken.

Webinar I Resilience in praktijk

Sprekers: Ralph So, intensivist en Pieter van Driel, spoedeisendehulparts

In dit webinar delen Ralph So, intensivist van het Albert Schweitzer in Dordrecht en Pieter van Driel, spoedeisendehulparts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg hun ervaringen over de afgelopen periode. Wat voor aanpassingen hebben zij waargenomen? Wat waren waardevolle momenten? En welke elementen kunnen we behouden bij het opstarten van de reguliere zorg?

Webinar terugkijken

 

Webinar II COVID-19 en de impact op patiënten

Sprekers: Suzanne Kruizinga, bestuurder Wilhelmina Ziekenhuis Assen en
Heleen Post, lid van het management van Patiëntenfederatie Nederland

In dit webinar deelt bestuurder Suzanne Kruizinga van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen haar ervaringen van de afgelopen maanden. In het Wilhelmina ziekenhuis zijn in de beginfase van de crisis patiënten uit Brabant overgenomen. In die periode werd 70% van de reguliere zorg uitgesteld.

Heleen Post van de Patiëntenfederatie Nederland gaat in op het onderzoek onder 7.400 respondenten van juni 2020 met de titel ‘Weer ziekenhuiszorg na de coronacrisis’

Terugkijken webinar II

 

Webinar III Leren van COVID-19 en de impact op zorgverlener

Sprekers: Kris Vanhaecht, hoofddocent KU Leuven en professor dr. Eveline de Bont voorzitter raad van bestuur Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Zij is opgeleid tot kinderoncoloog en hoogleraar kindergeneeskunde bij het UMCG.

In dit webinar deelt Eveline de Bont haar ervaringen met de impact op zorgverleners en ondersteunend personeel ten tijde en na de COVID-19 piek periode.

Kris Vanhaecht, onderzoeker aan de KU Leuven en betrokken bij het landelijk leernetwerk peer support, deelt zijn data over de effecten van de coronacrisis op zorgverleners. Zijn zorgverleners na een periode – waar alle zeilen bijgezet moesten worden – nog voldoende weerbaar om ook de reguliere zorg weer op te starten? Wat hebben zorgverleners meegemaakt en wat doet het met ze?

Terugkijken webinar III

 

Webinar IV Hoe monitor je de impact van COVID-19?

Sprekers: Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuizen en Theunis Schaafstra, manager medisch risicomanagement MediRisk

In dit webinar deelt Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis ervaring met het realtime ‘Covid-Dashboard’ dat kort na de corona-uitbraak werd opgestart voor het corona-commandoteam. Het dashboard geeft onder andere informatie over de beddencapaciteit, het aantal geteste en besmette patiënten en de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Theunis Schaafstra van MediRisk geeft een inkijkje in de MediRisk Corona Impact Monitor en staat stil bij de mogelijke gevolgen voor de medische aansprakelijkheid.

Terugkijken webinar IV