Wij verzekeren zorgorganisaties voor het risico van medische aansprakelijkheid

Contact

MediRisk is een onderlinge verzekeraar van zorgorganisaties voor patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid, gevestigd in Utrecht. Wij werken zonder winstoogmerk. Bij ons zijn de klanten (vooral ziekenhuizen) ook de eigenaren (leden). Zij hebben MediRisk meer dan dertig jaar geleden opgericht om medische aansprakelijkheid betaalbaar en verzekerbaar te houden. Op dit moment is ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen bij MediRisk aangesloten. Daarnaast zijn ook andere zorgorganisaties aangesloten, zoals ZBC’s, huisartsenposten, diagnostische centra en GGZ instellingen.

Historie 27.000 behandelde claims

De kracht van MediRisk is de combinatie van een complete verzekering, gekoppeld aan zorgvuldige claimbehandeling en medisch risicomanagement. Door het unieke karakter van de onderlinge waarin ziekenhuizen zich verenigd hebben om zowel samen de kosten te dragen als inzicht in risico’s met elkaar te delen, is dat ook realiseerbaar. De historie van ruim 27.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma’s mogelijk. Zo dragen wij met kennis, objectiviteit en inlevingsvermogen bij aan een zorgvuldige claimbehandeling die recht doet aan patiënt, zorgorganisatie en medisch professional.

MediRisk is al vele jaren aangesloten bij de internationale Medical Professional Liability Association (MPL Association).

Dit is de wereldwijde branchevereniging van de verzekeringssector die zich bezighoudt met medische beroepsaansprakelijkheid. Leden zijn onder andere internationale MPL-verzekeringsmaatschappijen, organisaties op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en tussenpersonen. Zij verzekeren ziekenhuizen, zorgnetwerken en zorgprofessionals.

De MPL Association biedt uitgebreide ondersteuning voor professionele opleiding en training en risicobeperkende strategieën. Aangesloten leden houden zo hun kennis over medische vergoedingen en verzekeringskwesties up to date.

MediRisk is actief betrokken bij het MPL Association Data Sharing Project (DSP). Dit is de grootste onafhankelijke samenwerkingsdatabase van MPL-claims en rechtszaken. MediRisk is daarmee de eerste Europese deelnemer aan het programma. Bedrijven kunnen gegevens van de DSP gebruiken om claimpatronen te bestuderen en om risicobeheer en financieringsbeslissingen te ondersteunen.

Zie ook: https://medirisk.nl/nieuws/deelname-medirisk-in-data-sharing-project-mpl-association/

Ledenlijst Zorginstellingen 2023