Carpaal Tunnel Syndroom

Operatie van verkeerde deel hand

, ,

Verkeerde operatie

Kapster Claire ondervindt aan den lijve dat het overslaan van één check vervelende gevolgen kan heb­ben. Ze wordt aan het verkeer­de deel van haar rechterhand geopereerd. Een reconstructie.

Claire is een gepassioneerd kapster. Ze knipt niet alleen in de salon en bij klan­ten thuis, maar doet ook vaak mee aan kapperswedstrijden. De laatste maan­den heeft ze erg veel geknipt. Ze merkt dat ze last van haar handen krijgt. Vooral de duim van haar rechterhand doet pijn, precies de hand waar ze haar schaar mee vasthoudt. Daarnaast ervaart ze de laatste tijd schokjes bij het strekken van haar duim en voelt ze daarbij knapjes.

Triggerduim

Omdat de klachten haar erg belemme­ren in haar werk, gaat Claire naar de huisarts. Die vermoedt dat er sprake is van een triggerduim. De huisarts raadt haar aan om rust te nemen, schrijft ontstekingsremmende pijnstillers voor en verwijst haar gelijk door naar de plastisch chirurg. De plastisch chirurg concludeert dat er inderdaad sprake is van een triggerduim en adviseert een kleine operatie. Claire is in het verleden geopereerd aan haar rechterpols in verband met Carpaal Tunnel Syndroom, afgekort CTS. De plastisch chirurg noteert deze informa­tie in het dossier. Aangezien de vorige operatie voorspoedig is verlopen, gaat ze akkoord met de voorgestelde operatie aan haar rechterduim.

Druk

Twee weken later kan Claire voor de ingreep al terecht op de poliklinische operatiekamer. Bij aankomst is het erg druk en krijgt Claire te horen dat het operatieschema wat uitloopt. Ineens, eerder dan ze had verwacht, wordt Claire opgeroepen. Een verpleegkundige controleert haar naam en geboortedatum en ze kan plaatsnemen in een soort ligstoel, waarbij haar rechterarm in een aparte steun wordt geplaatst.

Voor de start van het poliklinische programma krijgt de operateur van de polikliniekassistenten altijd een lijst met alle patiënten, met daarachter de te verrichten ingreep. Achter de naam van Claire staat ‘CTS rechts’. Normaal gesproken kijkt de arts vóór de operatie voor de zekerheid in het dossier, maar deze dag laat ze het bij de operatielijst. Terwijl ze met Claire in gesprek is, zegt ze tegen de andere aan­wezigen in de OK welke ingreep ze gaat verrichten en aan welke zijde: “CTS, rechterzijde”.

Verkeerde operatie

De operatie is snel voorbij en de hand wordt verbonden. Een aantal dagen na de operatie gaat het verband eraf. Dan ontdekken Claire en de verpleegkundige dat een verkeerde operatie is uitgevoerd: een CTS-ingreep, in plaats van een ope­ratie om de triggerduim te verhelpen. Er volgt direct een gesprek met de arts. De arts biedt haar excuses aan en legt Claire uit wat er is misgegaan. Dat ze normaal altijd het dossier leest en dat ze nu heeft vertrouwd op de operatielijst. En dat er een melding van een calamiteit wordt gedaan. Ook informeert de arts Claire over de mogelijkheid om een claim in te dienen voor de geleden schade. Claire is blij dat er snel een gesprek met de arts volgde en voelt zich door de oprechte excuses serieus genomen. Wel baalt ze dat er een onnodige operatie is uitgevoerd en dat ze nu nog een keer geopereerd moet worden. Ze besluit dan ook om een claim in te dienen.

Enkele weken later vindt er opnieuw een gesprek plaats met de arts en de klach­tenfunctionaris. Daarin worden de uit­komsten van de calamiteitenanalyse en de genomen verbetermaatregelen besproken. Voortaan vindt op de poliklinische operatiekamers, net als op de klinische operatiekamers, een time-out plaats in aanwezigheid van de patiënt. Daarnaast markeert de assisterende vóór de operatie het te opereren lichaamsdeel met een pijl, zo dicht mogelijk bij de te opereren plaats.

De klachtenfunctionaris gaat tijdens het gesprek ook in op de claimafhandeling en geeft aan dat ze, in samenspraak met MediRisk, meent dat de claim snel kan worden afgehandeld. Dit betekent dat het ziekenhuis haar een afwikkelings­voorstel gaat doen zonder dat de claim inhoudelijk beoordeeld wordt door een medisch adviseur. Het is immers inmid­dels helder dat het is mis gegaan. Dat scheelt tijd en maakt het voor Claire waarschijnlijk makkelijker om de kwestie achter zich te kunnen laten. Het ziekenhuis regelt in dit soort gevallen achteraf de verrekening met MediRisk. De klachtenfunctionaris maakt met Claire een afspraak om het afwikke­lingsvoorstel verder te bespreken.

Vertrouwen

Claire vindt het fijn om te zien dat het ziekenhuis heeft geleerd van wat er is gebeurd en dat er verbetermaatregelen zijn ingevoerd. Ook de snelle afhandeling van de claim, zonder ingewikkelde medisch adviesprocedures, heeft ze als prettig ervaren. Haar vertrouwen in arts en ziekenhuis heeft geen blijvende schade opgelopen: Claire laat zich door dezelfde arts alsnog naar tevredenheid opereren aan haar triggerduim.

Deze claimreconstructie is eerder gepubliceerd in Alert oktober 2018. Namen in deze reconstructie zijn gefingeerd.