Geen capital calls de komende vijf jaar

MediRisk: financiële stabiliteit verzekerd

Deze maand was de laatste MediRisk jaarvergadering van dit jaar. Dit jaar mochten wij drie nieuwe leden verwelkomen: Saba Cares, Alexander Monro, gespecialiseerd in borstkanker en borstzorg en Veltion zorgprofessionals. Zo gaan wij met 56 leden hoopvol 2023 in.

Met 223% aan het einde van het derde kwartaal is de solvabiliteit van de ledenorganisatie die MediRisk zeer goed. Grote schokken kunnen worden opgevangen zonder extra kapitaalversterking voor de komende vijf jaar. Door onder andere goed naar de uitgavenkant te kijken, konden wij de premie voor alle leden in 2023 op een lager niveau vaststellen dan in 2022.

De vergadering keurde het preventieplan goed voor 2023. Patiëntveiligheid is sinds onze oprichting een belangrijk onderdeel van onze ledenorganisatie. Leren van elkaar en leren van claims zijn daarbij key. Mede om de reden zijn wij in 2022 gestart met MediRisk Platform Patiëntveiligheid. Op dit platform staat Safety-II centraal, een nieuwe kijk op veiligheid.

De in het meerjarenbeleidsplan uitgezette koers kent drie leidende principes: duurzaam, wendbaar en eenvoud. Duurzaam in de manier waarop wij werken en duurzaam willen zijn in onze (financiële) resultaten. Wendbaar door ons producten- en dienstenaanbod continue aan te passen aan een veranderende markt en waar nodig samenwerking aan te gaan. En eenvoud als in: begrijpelijk werken en handelen. In onze gesprekken met zorgverleners en patiënten en in alle andere vormen van communicatie.

 

 

Lees ook: