Als het onverhoopt misgaat

Netwerkverzekering voor integrale geboortezorg

, , , ,

Binnen een VSV zijn professionals zoals verloskundigen en gynaecologen samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en patiëntveiligheid. Ze zijn ook samen aansprakelijk als er onverhoopt iets mis gaat. Op verzoek van de ziekenhuizen die lid zijn, heeft MediRisk speciaal voor VSV’s en IGO’s een netwerkverzekering ontwikkeld. Deze helpt bij het vergroten van de patiëntveiligheid, bij medisch risicomanagement en met een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dat voorkomt discussie binnen de VSV over wie aansprakelijk is, geeft duidelijkheid voor de patiënt en laat VSV’s delen in de kennis van MediRisk op het gebied van patiëntveiligheid, claims en incidenten.

Veilig Samen Verzekerd pakket Geboortezorg

Vanaf 1 januari 2019 biedt MediRisk een netwerkverzekering voor VSV’s. De voordelen op een rijtje:

  1. Samen financiële risico’s delen: netwerkverzekering met aansprakelijkheidsdekking voor VSV/IGO en verloskundigen
  2. Eén loket voor zorgvuldige claimbehandeling en support bij vragen over medische aansprakelijkheid en incidenten
  3. Kennis delen en excelleren dankzij onder meer het Verbeterframework Veilige zorg

Voor meer informatie kunt u bellen met manager Ledenadvies Astrid Ferwerda, 030 2027281.

Vernieuwingen in de zorg  stellen nieuwe eisen aan verzekeringen

In de dagelijkse praktijk blijkt het steeds moeilijker te worden een claim aan één zorgaanbieder toe te wijzen. Rechtswetenschapper Charlotte Zegveld pleit ervoor het stelsel van medische aansprakelijkheid te herzien. Hierover leest u meer in deze publicaties:

 

    Het Veilig Samen Verzekerd pakket Geboortezorg is ontwikkeld door MediRisk in opdracht van de aangesloten zorginstellingen. MediRisk is de eerste verzekeraar in Nederland die komt met een netwerkverzekering die een oplossing biedt voor de toenemende onverzekerbaarheid van verloskundige zorg.