Wat is informed consent?

Informed consent

, , , ,

Informatieplicht artsen

De patiënt heeft het recht om op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke manier te worden ingelicht over de uit te voeren medische behandeling. Het bespreken van de diagnose, de daarbij behorende behandeling, de risico’s verbonden aan de behandeling maar ook de mogelijke alternatieven zijn hier een onderdeel van. Alleen op basis van volledige informatie kan de patiënt een goede afweging maken en noodzakelijke toestemming verlenen voor de behandeling.

Informeer de patiënt dus vooraf over:

  • De aard en het doel van het onderzoek of de behandeling
  • Het verwachte resultaat en (mogelijke) gevolgen van het onderzoek of de behandeling (fysiek, emotioneel, sociaal)
  • De risico’s van de behandeling of het onderzoek; hoe ernstiger de risico’s of mogelijke complicaties, hoe meer informatie
  • Alternatieve behandel- of onderzoeksmethoden
  • Mogelijkheden en gevolgen voor niet-behandelen of uitstel van onderzoek of behandeling
  • Eventueel instructies voor nazorg

Aanscherping van informatieplicht voor artsen.

Per 1 januari 2016 zijn de informatieplichten voor de arts aangescherpt. Op verzoek van de patiënt moet de arts de patiënt ook informeren over de door zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van patiënten met die zorg. De zorgaanbieder dient de patiënt voorts te informeren over het al dan niet bestaan van een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van die zorg alsmede over de wachttijd. (bron website KNMG)

Informatie afstemmen op de patiënt

Krijgt de patiënt de informatie die zij wil en begrijpt ze wat je zegt?

De behoefte aan informatie kan per patiënt verschillen. Wat de patiënt kan begrijpen ook. Daarom is het zaak om:

Bij het verstrekken van de informatie goed na te gaan of de patiënt de informatie begrijpt. Kijk hier bij ook naar eventuele beperkingen (zowel fysiek, cognitief, als taal en taalvaardigheid/laaggeletterdheid.
Rekening te houden met de specifieke omstandigheden van een patiënt (bijvoorbeeld een beroep). Dit kan een reden zijn de patiënt uitvoeriger te informeren.
Te checken of de patiënt wilsbekwaam is. Bij een wilsonbekwame minderjarige of meerderjarige patiënten is de toestemming van een ouder of vertegenwoordiger nodig.
Te controleren of de patiënt de informatie goed begrepen heeft. De report back methode is hiervoor de gouden standaard. Dit houdt in dat de patiënt in haar eigen woorden herhaalt wat u zojuist besproken heeft.
De patiënt nadrukkelijk uit te nodigen vragen te stellen.