Debriefing - Train de trainer 12 oktober 2021

 

De training van 12 oktober en de reflectiebijeenkomst op 11 november zijn verplaatst naar volgend jaar. Later dit jaar ontvang je meer informatie over de nieuwe data.

Het begrip patiëntveiligheid is de laatste jaren aan het veranderen. Waar 20 jaar lang de focus lag op het verkleinen van risico’s en het voorkomen van onbedoelde patiëntschade, er is nu meer aandacht voor het leren van veilige situaties in de dagelijkse praktijk.

De zorg is complexer geworden. Daardoor is de veiligheid steeds meer afhankelijk van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van zorgverleners om snel in te kunnen spelen op onverwachte situaties.

Adaptatievermogen

Om dit adaptatievermogen te vergroten, dien je als team goed op elkaar te zijn ingespeeld. Debriefen is een laagdrempelige methode om iedere dag te werken aan de teamperformance en het vergroten van het situatiebewustzijn. Een methode die oorspronkelijk onderdeel uitmaakt van het in de luchtvaart ontwikkelde Crew Resource Management.

Teams reflecteren na een behandeling zoals bij een colonoscopie of een kleine operatieve ingreep aan de hand van drie eenvoudige vragen. Dit kan ook heel goed samen met de patiënt.

Deze training wordt online gegeven en is voor adviseurs/zorgverleners die binnen hun organisatie teams begeleiden die debriefing onderdeel willen maken van het dagelijks werk.

Al lijkt de invoering van deze methode eenvoudig, toch komt er een hoop bij kijken. Tijdens deze train de trainer module krijg je handvatten hoe je de methode binnen het ziekenhuis kunt toepassen en deel je ervaringen met andere deelnemers.

Na deze training:

  • Begrijp je de relatie van het instrument ‘debriefen’ met CRM
  • Begrijp je hoe het debriefen past bij het denkkader van Safety-II
  • Begrijp je hoe het debriefen kan bijdragen aan het onderling leren en het vergroten van het situatiebewustzijn van een team
  • Heb je inzicht na welke behandelingen of procedures het debriefen kan worden ingezet
  • Heb je kennis genomen van het instrument debriefen
  • Weet je welke stappen nodig zijn om draagvlak te verkrijgen
  • Weet je welke stappen ondernomen worden bij de start van het debriefen
  • Kan je inschatten of de verschillende teamleden de noodzaak van het debriefen begrijpen, voldoende vaardigheden bezitten om te debriefen
  • Kan je ondersteunen bij het bijstellen van de aanpak in de eigen context
  • Ben je in staat om na een proefperiode het debriefen met het betrokken team te evalueren

Voor wie?

Adviseur kwaliteit & veiligheid, zorgverleners en andere geïnteresseerden die debriefing willen introduceren in de praktijk.

Kosten training 

Geen kosten voor deelnemers werkzaam bij instelling aangesloten bij de Onderlinge MediRisk. Voor niet-leden rekenen wij € 575 (incl 21% btw) per deelnemer.

Algemene voorwaarden

Na de bevestiging van inschrijving, hanteren wij 14 werkdagen bedenktijd om de deelname aan de training kosteloos (schriftelijk) te annuleren.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een online training brengen wij € 75,00 in rekening. Het is mogelijk om een andere collega aan de training te laten deelnemen. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Graag ontvangen wij dan de naam en de functie van deze persoon uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de training via preventie@medirisk.nl

Als wij deze training annuleren, krijg je binnen twee weken de deelnamekosten vergoed.