Bestuur & medewerkers

MediRisk verzekert ziekenhuizen en andere zorgorganisaties voor het risico van medische aansprakelijkheid. Ook focussen wij ons op het voorkómen van schade en het vergroten van de veiligheid.

Deskundigheid op uiteenlopende gebieden is dus een vereiste. Dat blijkt ook uit de samenstelling van ons team. De schadebehandelaars, veelal juristen, worden bijgestaan door medisch adviseurs met jarenlange ziekenhuiservaring. Daarnaast werken er bij MediRisk preventieadviseurs en –analisten met ieder een andere achtergrond en specialisatie. Dit kan bijvoorbeeld de OK, de SEH, gezondheidswetenschappen, klachtenmanagement of data-analyse zijn.

MediRisk heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt bij de leden. Zij bepalen het beleid via onder meer de algemene ledenvergaderingen en de raad van commissarissen. In principe worden vier van de zes commissarissen benoemd uit de deelnemende zorgorganisaties en zijn drie commissarissen onafhankelijk. 

Raad van commissarissen

drs. D. van Starkenburg RE, voorzitter
drs. J.H.D. van Hemsbergen MBA
G.J. van den Enden MBA
prof. dr. C. Wagner
drs. M.A.A.M. Hendriks-Muijs
drs. P.Langenbach.

Bestuur

mr. E.A. (Ebbo) van Gelderen, algemeen directeur
mr. A.R.T. (Arnoud) van Schaik MBA, directeur

Managementteam

mr. G. (Gert) Klay, manager Claimbehandeling
drs. T.E. (Theunis) Schaafstra, manager Ledenadvies

 

 

Miranda Hendriks en Peter Langenbach nieuw in raad van commissarissen

Cordula Wagner herbenoemd

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 december 2019 zijn twee nieuwe commissarissen benoemd: drs. M. (Miranda) A.A.M. Hendriks-Muijs en drs. P. (Peter) Langenbach.

peter&miranda

Miranda Hendriks

Miranda Hendriks is lid raad van bestuur van Coöperatie Univé (CFRO) in Zwolle. Zij heeft de volgende nevenfuncties: lid stakeholder panel EIOPA (Europese toezichthouder voor de verzekerings- en pensioensector), lid Commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond van Verzekeraars, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en voorzitter van de auditcommissie van deze vereniging.

Peter Langenbach

Peter Langenbach is voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Tot 1 december 2019 was hij ook bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum. Peter heeft de volgende nevenfuncties: adjunct professor aan de Masteropleiding Financiën in de Gezondheidszorg aan de TIAS Business School, lid raad van toezicht van de Avans Hogeschool en Traverse Maatschappelijke Opvang en lid bestuur Santeon. Langenbach is ook lid van de Adviescommissie Besturing en bekostiging NVZ.

Cordula Wagner herbenoemd

Tijdens dezelfde algemene ledenvergadering is prof. dr. C. (Cordula) Wagner opnieuw voor vier jaar benoemd als commissaris van MediRisk. Naast lid van de raad van commissarissen is Cordula ook voorzitter van de subcommissie Kwaliteit, Patiëntveiligheid en Preventie binnen de raad van commissarissen.