Claimrecontructie

Afsluiting verkeerde galweg

,

Wendy van Pletten is best tevreden met haar leven. Ze is gelukkig getrouwd, moeder van drie kinderen en ze heeft een leuke baan. Wendy is er vooral trots op dat ze 40 kilo is afgevallen. Na veel worstelingen met haar gewicht besloot ze zich vorig jaar te laten opereren. Ze onderging een gastric bypass, een maagverkleiningsoperatie. De operatie verliep vlekkeloos maar een jaar later wordt ze ziek. Door de gastric bypass zijn galstenen ontstaan. Wendy was hier voorafgaand goed over geïnformeerd. Maar niets had haar kunnen voorbereiden op de pijn die ze ineens kreeg. Haar galblaas blijkt ontstoken en Wendy wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daar wordt besloten om de galblaas laparoscopisch, via een kijkonderzoek in de buikholte, te verwijderen.

Reconstructie

De laparoscopische operatie verloopt anders dan verwacht. Door de galblaasontsteking kan de chirurg de inwendige situatie niet goed overzien. Hij onderscheidt de verschillende galwegen onvoldoende en sluit de verkeerde galweg af. Ook worden er bloedvaten geraakt. Na de operatie gaat het niet goed met Wendy. Ze wordt erg ziek en moet worden opgenomen op de Intensive Care. Ze wordt met spoed opnieuw geopereerd waarbij een reconstructie plaatsvindt om de functie te herstellen. Bovendien moet een stuk van de lever worden verwijderd. Hierna volgt nog een heroperatie en daarna een lange periode van herstel.

Pijnklachten

Dagelijks ondervindt Wendy nog de gevolgen van de operaties. Ze is psychisch snel uit balans, blijft pijnklachten houden en is nog volop met de fysiotherapeut aan de slag om te revalideren. Werken heeft ze de afgelopen periode niet kunnen doen: de geboden kans om door te groeien naar een nieuwe functie kan op dit moment niet doorgaan. Naar verwachting gaat ze volgende maand weer langzaam een aantal uren per week aan de slag.

Open procedure

De rechtsbijstandsverzekeraar dient namens Wendy een claim in. De wederpartij verwijt zowel het ziekenhuis als de operateur dat deze tijdens de operatie niet de keuze heeft gemaakt te converteren voor een open procedure waarbij de buik wordt geopend. Als dit wel was gebeurd, was het letsel niet opgetreden, is de mening van de wederpartij. De medisch adviseur concludeert hetzelfde op basis van het dossier en het operatieverslag. Als de operateur was overgegaan op een open procedure, dan was het aannemelijk dat hij de inwendige situatie beter had waargenomen en de galweg beter had kunnen lokaliseren. Een andere mogelijkheid was geweest er een tweede laparoscopische chirurg bij te vragen. De medisch adviseur concludeert tevens dat de gevolgen hier volledig aan zijn toe te schrijven. Na overleg met de chirurg en het ziekenhuis wordt overgegaan tot erkenning van de claim.

Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?
De schaderegelaar wordt ingeschakeld en gaat in gesprek met de belangbehartiger en Wendy om gezamenlijk de schade vast te stellen. Er wordt gesproken over:

Smartengeld:
Wendy ondergaat op dit moment nog steeds therapie voor de psychische schade die ze heeft opgelopen na de operatie. Ook de ernst van het letsel (verlies lever, opname Intensive Care en heroperatie) wordt hierin meegenomen.

Huishoudelijke hulp:
Wendy heeft de rol die zij had in het huishouden nog niet volledig op zich kunnen nemen. Zij verzorgt het huishouden samen met haar man en haar deel wordt ingeschat op 50 procent. De verwachting is dat er de aankomende maanden nog huishoudelijke hulp nodig is, omdat Wendy nog volop in haar revalidatietraject zit. De verwachting is wel dat zij op langere termijn deze rol weer helemaal zelf kan oppakken.

Medische kosten:
Er wordt gesproken over liggeld van het aantal extra dagen in het ziekenhuis. De partner heeft een specificatie opgesteld van alle reiskosten die gemaakt zijn in de periode dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag en in de periode na ontslag.

Verlies van arbeidsvermogen:
Als Wendy na de operatie direct weer aan de slag had kunnen gaan, had zij door kunnen groeien naar een nieuwe functie met een andere salarisschaal. Deze mogelijkheid heeft ze moeten laten gaan. Het is op dit moment nog onduidelijk of ze deze kans in de toekomst nog krijgt, aangezien een andere collega inmiddels deze functie heeft ingevuld.

Verlies van zelfbekwaamheid:
Wendy heeft een enorme passie en dat is haar Engels ingerichte tuin. Vanwege het moeizame herstel heeft zij haar tuinwerkzaamheden nog niet op kunnen pakken. Voor haar partner bleek het bijhouden van de tuin in combinatie met de zorg voor zijn kinderen en vrouw te hoog gegrepen. Hulp daarbij is dus nodig en ook dat wordt in de bepaling van de vergoeding meegenomen.

Overige kosten:
De kinderen moesten in de periode dat Wendy erg ziek was vaker door anderen worden opgevangen. Deze extra kosten worden ook opgenomen.

Op basis van deze informatie stelt de schadebehandelaar een voorstel op dat aan de wederpartij wordt voorgelegd. Na wat overleg over en weer bereiken de partijen overeenstemming. Het bedrag wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, door beide partijen getekend en aan Wendy uitgekeerd. Zij is opgelucht dat ze dit deel kan afsluiten en zich nu volledig kan richten op haar herstel.

Deze claimreconstructie is eerder gepubliceerd in Alert oktober 2017. De namen in de reconstructie zijn gefingeerd.